Skip to main content
Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16/CT-TTg

Ngày 08/9/2021, Tổ công tác liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-TCTLN về hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của hu

Lạng Sơn - Quyết tâm phát triển kinh tế số

          Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh tế số là cơ hội to lớn giúp Lạng Sơn phát triển

          Lạng Sơn chọn phương án phát triển kinh tế số từ những việc nhỏ nhất nhưng có tính bao trùm, đại diện, phổ quát nhất để từ đó rút ra những kinh nghiệm quý tiế

Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Sáng ngày 20/7/2021, tại huyện Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

        Ngày 11/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp

Hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai chỉ tiêu phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Nhằm triển khai thực hiện Văn bản số 1057/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn

Họp bàn giải pháp phát triển kinh tế số

          Ngày 27/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi rút kinh nghiệm sau khi nhân rộng phát triển kinh tế số tại 5 huyện giai đoạn I: Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn

Hội nghị tập huấn triển khai phát triển kinh tế số tại huyện Tràng Định

         Ngày 25/7/2021, UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai về phát triển kinh tế số cho các đối tượng là lãnh đạo, công chức văn hóa, hội nông

Chi Lăng tập huấn triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên hệ thống giao dịch Postmart

          Sáng ngày 24/7/2021, UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bưu điện huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chuyển đổi số, phá

Subscribe to Kinh tế số

About