Skip to main content
Chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tại tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 10/11/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông (STTTT) đã ban hành Kế

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)

          Ngày 14/9/2023, Tỉnh Ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU về tuyên truyền và tổ chức cá

​ ​​ ​Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 tại huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng

         Ngày 22/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ tr

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023

         Ngày 14/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chứ

Tiếp nhận tài trợ Thẻ Thư viện số, Máy tính bảng và Hệ thống phòng chống mã độc tập trung

           Ngày 10/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Sở Giáo dục và Đào tạo  đã tổ chức tiếp nhận tài trợ thẻ Thư viện số, máy tính bảng và “Hệ thống

Thông báo kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ tư

          Ngày 31/7/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về

Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ ba

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí năm 2023

Thông báo kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ hai

Subscribe to Xã hội số

About