Skip to main content
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet

Ngày 24/9/2021, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 3732/CAT-PC02 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet.

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030

Ngày 9/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Chyển đổi số du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn

Ngày 9/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp về Chuyển đổi số du lịch

Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 01/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử (TTĐT) Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị trao đổi một số nội dung về chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo

             Nhằm rà soát, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai trong thực hiện kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành giáo dục đào t

Họp Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng,chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn

         Chiều ngày 10/8/2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn.

Họp trực tuyến về phát triển 200 cây ATM mềm tại các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ

          Ngày 18/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức họp trực tuyến với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBANK) về phát triển 200 cây

Hội nghị trực tuyến phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ, chống dịch COVID -19 trên phạm vi toàn quốc

         Chiều 03/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ, chống dịch COVID -19 trên phạm vi toàn quốc tạ

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 25/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) đã ban hành Công văn số 2278/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở,

Tháng 8 hoàn thành xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

          Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành trong tháng 8/2021.

Subscribe to Xã hội số

About