Skip to main content
Đoàn công tác Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I nghiên cứu thực tế mô hình cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Một số kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023

          Ngày 23/5/2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/BCĐ về triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chu

Khảo sát quy trình thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh

Kết quả sau một năm triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

Họp thống nhất triển khai quy trình nhập khẩu 8 bước và hướng dẫn sử dụng trên Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

UBND tỉnh tổ chức họp Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh

Sở Thông tin và Truyền thông họp rà soát Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai Nền tảng cửa khẩu số

           Chiều 16/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Nền tảng cửa khẩu số theo Thông báo kết luận số 121/TB-UBND

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ngày 08/3/2022, Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đã kiểm tra việc triển khai

Subscribe to Cửa khẩu số

About