Skip to main content
Cục Viễn thông làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023

Cục Chuyển đổi số quốc gia làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 năm 2023

        Sáng 10/11/2023, Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 (

Kế hoạch Triển khai các mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Giải pháp của tỉnh Lạng Sơn được vinh danh tại lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2023

          Ngày 7/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025

          

Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2023

          Ngày 28

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

          Ngày 08/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Subscribe to Hạ tầng số

About