Skip to main content
Tập huấn quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa phương

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) và phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) tỉnh Lạng Sơn

Tập huấn công tác quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Cục Viễn thông làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023

Cục Chuyển đổi số quốc gia làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 năm 2023

        Sáng 10/11/2023, Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 (

Kế hoạch Triển khai các mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Giải pháp của tỉnh Lạng Sơn được vinh danh tại lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2023

          Ngày 7/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ

Subscribe to Hạ tầng số

About