Skip to main content
Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Chiều 12/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Hội nghị tập huấn về an toàn, an ninh thông tin tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 30/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về an toàn, an ninh thông tin.

Trợ lý ảo sẵn sàng hỗ trợ công chức, viên chức Lạng Sơn trong quản lý nhà nước

          Ngày 23/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức họp trực tuyến với Công ty Cổ phần Lạc Việt v

Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở huyện Hữu Lũng năm 2021

          Ngày 27/10/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông và kiểm tra công tác phát triển kinh tế số tại huyện Đình Lập

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 3827/VP-KT ngày 10/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về xem xét, giải quyết kiến nghị của Huyện ủy Đình Lập liên quan đến phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh.

Ngày 18/8/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

         Ngày 23/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Subscribe to Hạ tầng số

About