Skip to main content

Thông báo tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

          Để quá trình triển khai Nền tảng cửa khẩu số được thuận lợi, ngày 19/01/2022, Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành Thông báo số 65/TB-TTQLCK về việc tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo Thông báo, t08 giờ 00 đến 10 giờ 00 hàng ngày kể từ ngày 20/01/2022 đến 20/02/2022 đề nghị các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ động bố trí thời gian tham gia tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tại Phòng họp tầng 5, tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị (nếu có thay đổi địa điểm phòng họp sẽ thông báo sau).

Kể từ ngày 21/02/2022, yêu cầu các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số. Đối với những trường hợp không thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số các lực lượng chức năng tham gia trong quy trình Nền tảng cửa khẩu số tạm thời dừng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải đến khi thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số.

Phạm Thảo

Trung tâm Công nghệ số

About