Skip to main content

Thông cáo báo chí triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn chính thức triển khai Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022.

Chi tiết xem tại đây: Thông cáo báo chí triển khai nền tảng cửa khẩu số

About