Skip to main content

UBND tỉnh tổ chức họp Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh

          Chiều 24/5/2022, UBND tỉnh tổ chức họp Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì cuộc họp.

          Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác; các đồng chí thành viên Tổ Công tác tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 19/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh.

tin tuc

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,

Tổ trưởng Tổ Công tác phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh. Từ tháng 7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát, lựa chọn phương án, giải pháp công nghệ và lựa chọn đơn vị triển khai lắp đặt kết nối hệ thống camera thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu đăng kiểm, kiểm thử các chức năng, rà soát đánh giá an toàn thông tin, hướng dẫn tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng; kiểm thử các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số trên app mobile, trên giao diện website; hoàn thành kết nối liên thông cơ sở dữ liệu ngành Hải quan và kết nối cơ sở dữ liệu đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải; triển khai lắp đặt máy tính bàn, máy tính bảng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 57/UBND-KGVX về việc chính thức triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chính thức triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 14/01/2022 và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/01/2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn bố trí cán bộ tại các cổng, chốt để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng sử dụng Nền tảng cửa khẩu số. Từ ngày 21/02/2022 tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Đến thời điểm hiện tại Nền tảng cửa khẩu số đã sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức.

Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn được xây dựng trên hai nguyên tắc là: Tuân thủ tuyệt đối các quy định nghiệp vụ của tất cả các ngành tham gia tác nghiệp tại cửa khẩu và tối đa việc số hóa các quy trình nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Nền tảng cửa khẩu số đáp ứng được các yêu cầu phục vụ công tác quản lýgiảm bớt thời gian, công sức và khối lượng công việc của cơ quan Hải quan, Biên phòng và các lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi, đại lý Hải quan.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp đã đưa ra ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn). Từ khi triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số, Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 1941 đến nay cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu phục vụ công tác của các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi, đại lý Hải quan. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số đã được sửa đổi, bổ sung, tích hợp thêm nhiều tính năng để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn dẫn đến Quy trình thực hiện trong Quyết định 1941 không còn phù hợp, bên cạnh đó Quyết định 1941 cũng đã hết hiệu lực về mặt pháp lý. Để đảm bảo khắc phục những nhược điểm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay thì việc ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn để thay thế Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh là cần thiết.

          Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác đã giải trình, làm rõ và đưa ra phương án xử lý những thắc mắc, kiến nghị của các sở, ngành, doanh nghiệp về các quy trình, lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền cần khắc phục của Nền tảng cửa khẩu số.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan liên quan đã đồng thuận, nỗ lực, cố gắng, khẩn trương để triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng chí khẳng định đây là bước cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, cụ thể hóa Nghị quyết 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí tóm tắt những lợi ích mà Nền tảng cửa khẩu số đem lại và những hạn chế còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho các doanh nghiệp và lực lượng chức năng thực hiện tốt các tính năng của Nền tảng cửa khẩu số; tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện các chức năng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Nền tảng cửa khẩu số để đáp ứng được mục tiêu đề ra nhằm nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa; đánh giá kết quả thực hiện Nền tảng cửa khẩu số trước 31/5/2022 trình UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước thời hạn. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn trước 28/5/2022 trình chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Tổ công tác thực hiện tốt công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn tại của Nền tảng cửa khẩu số. Đồng chí cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ thực hiện thí điểm ngắt kết nối 2G tại khu vực cửa khẩu để các doanh nghiệp đồng bộ sử dụng smartphone phục vụ sử dụng hiệu quả Nền tảng cửa khẩu số.

Phạm Thảo

Phòng Chuyển đổi số

About