Nhảy đến nội dung

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1035/QĐ-BTTTT 21-07-2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội
1034/QĐ-BTTTT 21-07-2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn
874/QĐ-BTTTT 17-06-2021 Quyết định về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
22/CT-BTTTT 26-05-2021 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet
1324/BTTTT-THH 29-04-2021 Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19
60/QĐ-BTTTT 20-01-2021 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
01/CT-BTTTT 11-01-2021 Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
42/2020/TT-BTTTT 31-12-2020 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản
47/2020/TT-BTTTT 31-12-2020 Thông tư Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
44/2020/TT-BTTTT 31-12-2020 Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
43/2020/TT-BTTTT 31-12-2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”
46/2020/TT-BTTTT 31-12-2020 Thông tư Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện