Nhảy đến nội dung

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở TTTT on 19 January 2018

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN

 

            - Địa chỉ:                  Số 01, phố Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

            - Số điện thoại:         (84) 025.3814619

            - Số Fax:                  (+84) 025.3814614

            - Email:                     stttt@langson.gov.vn