Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền về công tác Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
Số hiệu văn bản
1002/KH-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Tỉnh

About