Skip to main content

english

Digital Government

Kế hoạch thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Digital Economy

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024

Video

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2024
a
anh

Digital Society

Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Department, Board, Industry

Digital Customs

Đoàn công tác Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I nghiên cứu thực tế mô hình cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Link website

banner tài liệu

Digital Infrastructure

Hội nghị phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa phương

a

Guide

Hướng dẫn sử dụng website Cổng thông tin điện tử đất đai

Website Traffic Statistics

  • Tổng số lượt truy cập: 4374884
 

Results of Digital Economy Implementation

Xu Lang Citizen ID Number

240 278

Electronic payment account

266 962

Active account on e-commerce platform

238 482

Number of products listed on e-commerce platform

20 984

Number of successful transactions on e-commerce platform

48 920

Number of virtual assistant accounts

240 278

Xu Lang Citizen ID Number

217 021

Electronic payment account

256 621

Active account on e-commerce platform

267 616

Number of products listed on e-commerce platform

20 350

Number of successful transactions on e-commerce platform

47 360

Number of virtual assistant accounts

217 021

About