Skip to main content

english

Digital Government

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Lộc Bình

Chiều 21/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình

Digital Economy

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, quản lý số năm 2023

          Ngày 19/7/2023, UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, quản lý s

Video

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023
a
anh

Digital Society

​ ​​ ​Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 tại huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng

         Ngày 22/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ tr

Department, Board, Industry

Digital Customs

Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023

          Ngày 23/5/2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/BCĐ về triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chu

Link website

banner tài liệu

Digital Infrastructure

Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2023

          Ngày 28

a

Guide

Hướng dẫn sử dụng website Cổng thông tin điện tử đất đai

Website Traffic Statistics

  • Tổng số lượt truy cập: 2834865
 

Results of Digital Economy Implementation

Xu Lang Citizen ID Number

237 650

Electronic payment account

266 325

Active account on e-commerce platform

238 482

Number of products listed on e-commerce platform

20 984

Number of successful transactions on e-commerce platform

48 920

Number of virtual assistant accounts

237 650

Xu Lang Citizen ID Number

217 021

Electronic payment account

256 621

Active account on e-commerce platform

267 616

Number of products listed on e-commerce platform

20 350

Number of successful transactions on e-commerce platform

47 360

Number of virtual assistant accounts

217 021

About