Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mục đích nhằm triển khai hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn năm 2024 trong hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo, thư viện công cộng; lực lượng an ninh, quốc phòng; các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong Nhân dân nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ tháng 3/2024  đến ngày 01/5/2024 (trọng tâm từ ngày 15/4 đến 01/5/2024), cụ thể như: Khai mạc, phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba năm 2024; Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các trường học, trong hệ thống thư viện, Nhà Văn hóa, trong hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh và tại các địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Trong đó chương trình khai mạc, phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba năm 2024, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 05/4/2024, tại sân Trung tâm thương mại Vincom Plaza Lạng Sơn, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, với trên 250 người tham dự bao gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; các lực lượng gồm đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 và các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân điển hình trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh…

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About