Skip to main content

Hội nghị phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa phương

         Sáng 19/3/2024, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng  truyền số liệu chuyên dụng (TSLCD) tại địa phương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu. Đồng chí Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở; đại diện VNPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn; cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

cc

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

          Mạng TSLCD là mạng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, được tổ chức, quản lý thống nhất, bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin để trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng TSLCD được thiết lập và duy trì hoạt động bảo đảm các nguyên tắc: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước trên mạng TSLCD và được giám sát, kiểm soát tập trung; Các dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD  gồm: Dịch vụ mạng riêng ảo; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng các dịch vụ khác, cung cấp phục vụ Chính phủ điện tử/Chính phủ số, các cơ quan Đảng, Quốc hội…

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Bưu điện Trung ương trình bày mục đích và quan điểm xây dựng Thông tư 19/2023/TT-BTTTT; Kết quả đạt được khi ban hành Thông tư; Nội dung của Thông tư; Kế hoạch triển khai Thông tư; Các mô hình kết nối mạng; Yêu cầu tối thiểu thiết bị đầu cuối mạng truy nhập; Khung quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng TSLCD tại địa phương. Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cho Mạng TSLCD; chuẩn hoá Mạng TSLCD, kết quả giám sát và chấm điểm DII; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Mạng TSLCD của các địa phương.

           Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương ghi nhận những ý kiến góp ý trao đổi hữu ích của các đại biểu, đã góp phần làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ cũng như ứng dụng bảo đảm an toàn thông tin; thực hiện tốt các quy định kết nối an toàn thông tin và tiêu chuẩn chất lượng. Đồng chí nhấn mạnh, Cục Bưu điện Trung ương sẽ luôn đồng hành với các cơ quan, tổ chức sử dụng các dịch vụ; các Sở TTTT, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới việc cung cấp dịch vụ để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương trong thời gian tới./.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About