Skip to main content

Cục Chuyển đổi số quốc gia làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

          Ngày 16/11/2023, Đoàn công tác Cục Chuyển đổi số quốc gia do đồng chí Đinh Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Dịch vụ số làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT) về thực hiện triển khai đô thị thông minh (ĐTTM) tại tỉnh Lạng sơn.

          Tiếp và làm việc với đoàn có Phòng Chuyển đổi số; Trung tâm Công nghệ số Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT); Đại diện lãnh đạo Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Xây Dựng; VNPT Lạng Sơn; Viettel Lạng Sơn.

ss

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về xây dựng ĐTTM như: Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 (giai đoạn 1, năm 2021-2025); Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/5/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó có nội dung giao cho UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 hoàn thành một số tiêu chí của ĐTTM thành phố Lạng Sơn; đến năm 2030; Phấn đấu thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị thông minh 

Triển khai Trung tâm IOC là bước đi quan trọng của quá trình chuyển đổi số và xây dựng ĐTTM tại Lạng Sơn. Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (IOC) hoạt động ổn định, theo thời gian thực trên 09 lĩnh vực: giám sát điều hành kinh tế -xã hội; giám sát điều hành lĩnh vực y tế; cửa khẩu số; giám sát điều hành văn bản điện tử; giám sát điều hành giáo dục; giám sát lĩnh vực hành chính công; hệ thống camera giám sát; giám sát điều hành phản ánh kiến nghị; hệ thống giám sát mạng xã hội... Hiện nay, đã cấp 86 tài khoản sử dụng trên web và app cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay Trung tâm IOC đã hoạt động ổn định, số liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, khoa học góp phần nâng cao hiệu lực - hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, qua kênh thông tin Phản ánh kiến nghị, hệ thống còn giúp người dân có thể phản ánh, tương tác với lãnh đạo chính quyền một cách thuận tiện. Các cơ quan chức năng đã cơ bản chủ động thực hiện tốt Quy chế vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm IOC; kịp thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cán bộ chuyên trách tích cực xử lý có hiệu quả các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cập nhật kết quả xử lý công khai trên hệ thống, nhận được đánh giá hài lòng và đồng thuận cao của người dân. Có thể nói, Trung tâm IOC là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra những thay đổi đột phá trong hoạt động của chính quyền tỉnh Lạng Sơn. Lũy kế từ khi hệ thống xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân đi vào hoạt động (từ ngày 12/5/2022 đến nay), Trung tâm IOC đã nhận được 507 phản ánh kiến nghị (PAKN) của tổ chức, cá nhân, trong đó: 391 PAKN đã hoàn thành, 20 PAKN đang xử lý, 96 PAKN từ chối tiếp nhận (không đủ điều kiện tiếp nhận).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi chung tổng thể về chính sách phát triển ĐTTM mà địa phương đã ban hành; Trao đổi chung về tổng thể kết quả triển khai các nội dung chính về phát triển ĐTTM bao gồm: Quy hoạch thông minh, Quản lý đô thị thông minh; Trao đổi về kết quả triển khai các dịch vụ, tiện ích ĐTTM; Trao đổi về thực trạng công tác tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ IOC cấp tỉnh; Nguồn nhân lực cho phát triển ĐTTM.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn công tác Cục Chuyển đổi số quốc gia ghi nhận những kết quả mà Lạng Sơn đã thực hiện được trong triển khai xây dựng ĐTTM và Trung tâm chỉ đạo điều hành IOC. Đồng chí đề nghị ngoài việc cung cấp các dịch vụ tiện ích của ĐTTM, tỉnh Lạng Sơn cần quan tâm phát triển quy hoạch thông minh và quản lý ĐTTM. Về những ý kiến đóng góp, những khó khăn, vướng mắc của tỉnh đồng chí cho biết sẽ tiếp thu và báo cáo lãnh đạo Cục để có những giải pháp tháo gỡ khả thi nhất./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số

About