Skip to main content
Trích yếu Triển khai công tác tuyên tuyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, và mùa Lễ hội Xuân 2022
Số hiệu văn bản
2743/KH-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About