Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19
Số hiệu văn bản
33/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About