Skip to main content
Trích yếu Tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2023 (Chuyên đề: bồi dưỡng kỹ năng quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã)
Số hiệu văn bản
2174/KH-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Tỉnh

About