Skip to main content
Trích yếu Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính từ 15h ngày 15/9 đến 15 giờ 00 ngày 22/9/2023)
Số hiệu văn bản
461/BC-SYT
Ngày ban hành
Loại văn bản
Báo cáo
Văn bản của
Văn bản Ban chỉ đạo

About