Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030
Số hiệu văn bản
184/KH-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Xã hội số
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Tỉnh

About