Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
Số hiệu văn bản
2043/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About