Skip to main content

Một doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ Lạng Sơn 10.000 bộ kit test COVID-19

covid

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lâm Ngọc Dương, tỉnh Quảng Ninh trao biển hỗ trợ 10.000 bộ kit test COVID-19 tại Ủy ban MTTQ tỉnh

Sáng 06/12/2021, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lâm Ngọc Dương, tỉnh Quảng Ninh đến hỗ trợ tỉnh 10.000 bộ kit test COVID-19.  

Tiếp nhận sự hỗ trợ, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ cảm ơn Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lâm Ngọc Dương, tỉnh Quảng Ninh và khẳng định đây là sự hỗ trợ quý báu cho tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển, tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng, chống dịch và các hoạt động khác của địa phương.

Nguồn: baolangson.vn

About