Skip to main content
Trích yếu Chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số
Số hiệu văn bản
57/UBND-KGVX
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Cửa khẩu số
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About