Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma tuý; mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số hiệu văn bản
695/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About