Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
714/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About