Skip to main content
Trích yếu TT: CT số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất
Số hiệu văn bản
909/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About