Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2023

          Ngày 28/09/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước năm 2023. Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở dự và chủ trì hội nghị và hơn 50 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và cán bộ công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

ss

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc tại Hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh: Công tác quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn còn gặp nhiều bất cập, các văn bản quy phạm hướng dẫn còn mới, hạng mục cũng rất đặc thù nên các sở ngành, huyện đều gặp khó khăn trong công tác quản lý đầu tư. Để Hội nghị đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tập trung để tiếp thu trọn vẹn các nội dung, chuyên đề báo cáo viên truyền đạt; tích cực và thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập để giúp giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho đầu tư ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị.

ss

Toàn cảnh Hội Nghị

          Hội nghị đã được nghe đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT truyền đạt 05 nội dung chính: Giới thiệu tổng quan về quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; Những điểm mới của pháp luật hiện hành, những thay đổi, điểm mới so với Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg trong đó có 04 điểm mới cơ bản về quản lý dự án ứng dụng CNTT so với Nghị định số 102, 03 điểm mới cơ bản về thuê dịch vụ CNTT so với Quyết định số 80, 03 điểm mới cơ bản về hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên so với Nghị định số 102 và chi tiết 21 điểm mới chính của Nghị định 73/2019/NĐ-CP; Quản lý hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Quản lý hoạt động lập đề cương và dự toán chi tiết; Quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn đầu tư công.

ss

Đồng chí Đỗ Thị Thảo Hiền, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung tại Hội Nghị

          Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn được cấp để thuê dịch vụ CNTT không đảm bảo thời gian kéo dài hoặc theo giai đoạn; Xác định phần mềm trên thị trường để đầu tư; Xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và đơn vị tư vấn đủ thẩm quyền viết kế hoạch thuê dịch vụ CNTT... Các khó khăn, vướng mắc đã được báo cáo viên giải đáp, đưa ra hướng giải quyết và xử lý khả thi nhất.

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho đầu tư ứng dụng CNTT phục vụ chuyển đổi số. Qua đó giúp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hạn chế những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số của tỉnh./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số

About