Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước năm 2023

          Chiều 30/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham gia Hội nghị bồi dưỡng có 96 học viên là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các Bệnh viện thuộc Sở Y tế.

DD

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã thông tin nhanh về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, các kiến thức, kỹ năng được phổ biến tại Hội nghị sẽ là những kinh nghiệm bổ ích và thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí đề nghị các học viên cần tập trung lắng nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận, để Hội nghị bồi dưỡng đạt được kết quả tốt nhất.

DD

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị bồi dưỡng, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu tổng quan về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ; Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực; Hướng dẫn quy trình ký số sử dụng thiết bị HSM; Hướng dẫn quy trình ký số tập trung; Cách xử lý một số lỗi trong quá trình ký số.

Thông qua Hội nghị bồi dưỡng, các học viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính, để từng bước ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước, trong giải quyết, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị mình với môi trường điện tử, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, đơn vị, hướng tới xây dựng chính quyền hiện đại thời gian tới tại tỉnh.

Việc thực hiện triển khai chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan Nhà nước góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản khi truyền qua môi trường mạng; đồng thời, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế tối đa sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Nhà nước thông qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng trao đổi văn bản trên mạng.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

 

About