Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

          Chiều 21/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTTT. Dự Hội nghị có 200 đại biểu đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực TTTT của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và đại diện các doanh nghiệp ngành TTTT trên địa bàn tỉnh.

ss

Đồng chí Đỗ Đình Rô, đại diện Thanh tra  Bộ TTTT

 truyền đạt 02 chuyên đề tại Hội nghị bồi dưỡng

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Thanh tra Bộ TTTT truyền đạt 02 chuyên đề gồm các nội dung như: Phổ biến các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTTT; giới thiệu một số nội dung về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin; kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuê bao di động, công nghệ thông tin; phổ biến nội dung Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của chính phủ các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, thông tin mạng, xuất bản phẩm; kỹ năng kiểm tra, thanh tra hoạt động báo chí, thông tin mạng, xuất bản phẩm…Đồng thời giải đáp, hướng dẫn xử lý một số tình huống thực tế trong công tác quản lý nhà nước về TTTT trên địa bàn tỉnh.

ss

Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng

          Thông qua Hội nghị bồi dưỡng, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức về  xử lý, phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực TTTT; được cung cấp thông tin tổng quát về quản lý nhà nước, áp dụng các chế định xử phạt vi phạm hành chính khi có những hành vi vi phạm luật Bưu chính, luật viễn thông, công nghệ thông tin, luật tần số vô tuyến điện, vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản...qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, hạn  chế các sai  sót dẫn đến  tranh  chấp,  khiếu  kiện  liên  quan đến xử phạt vi phạm hành chính tại cơ sở.

 

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About