Skip to main content

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

          Chiều 26/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể các bộ công chức, viên chức và người lao động Sở TT&TT.

ss

Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc  Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

          Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, Sở TT&TT đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong năm 2023 Sở TT&TT đã hoàn thành xuất sắc 03/03 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Hoàn thành chỉ tiêu về đài truyền thanh được giao tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025: Năm 2023, đạt tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền tại cấp cơ sở; 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến được liên thông, tích hợp, đồng bộ trạng thái, xử lý trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Giữ vững, duy trì vị trí xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chỉ số xếp hạng cao nhất cả nước. Sở TT&TT xếp thứ 8 trong các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ nhiều nhất trong năm 2023.

ss

Toàn cảnh Hội nghị

          Theo công bố của Bộ TT&TT  thì xếp hạng chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; Tỷ trọng kinh tế số của Lạng Sơn chiếm 12,52% GRDP của tỉnh, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Lạng Sơn rất vinh dự là 01 trong 07 cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đạt giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với Nền tảng trợ lý ảo giải pháp tự động trả lời về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại lễ trao giải chuyển đổi số -Vietnam Digital Awards 2023.  Bên cạnh đó, Lạng Sơn là một trong 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu về mức độ lan tỏa ICT trong các ngành, hoạt động kinh tế khác, được UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Sở TT&TT được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ss

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

            Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Sở TT&TT đã thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến toàn thể, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể, công chức, viên chức và người lao động cơ quan; Ban Chấp hành công đoàn Sở luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên công đoàn nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế dân chủ ở cơ sở.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Triển khai phướng hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và những quy định về thực hiện dân chủ tại  Sở TT&TT năm 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công tác tài chính của Sở đồng thời tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo và rà soát, sửa đổi, bổ sung cho các quy chế của Sở như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế dân chủ ở cơ sở...     

ss

Đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Mai Khoa Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã thông tin những hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh trong năm 2023, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn cơ sở Sở TT&TT. Đồng chí đề nghị trong năm 2024 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TT&TT tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, phối hợp với thủ trưởng cơ quan kịp thời giải quyết. Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế kịp thời kiến nghị với thủ trưởng cơ quan chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật mới ban hành. Công đoàn chủ động, phối hợp với thủ trưởng cơ quan ban hành và thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở; Quy chế khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan giai đoạn 2023-2028. Phối hợp với chính quyền phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hải Yến Phó Giám đốc Sở ghi nhận sự cố gắng, trách nhiệm của toàn thể các bộ công chức, viên chức và người lao động Sở, đồng thời cũng nhấn mạnh: Chúng ta đã xây dựng được phương hướng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2024, đã thông qua được Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức với những mục tiêu cụ thể. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phải chủ động, năng động, tâm huyết với công việc; Mỗi công chức, viên chức và người lao động căn cứ vào vị trí việc làm của mình phải nêu cao tinh thần học hỏi, chịu khó nghiên cứu sâu vấn đề mình phụ trách, chủ động bàn bạc, tham vấn ý kiến của đồng nghiệp, của đơn vị bạn và của Lãnh đạo để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình; Giải quyết công việc nhanh chóng, chất lượng, dứt điểm, việc lớn chia ra thành nhiều việc nhỏ để thực hiện. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có các biện pháp, chương trình đồng bộ, thiết thực, hiệu quả cùng gánh vác trách nhiệm với tập thể lãnh đạo Sở để mọi công tác của Sở TT&TT năm 2024 đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn năm 2023. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, của đoàn thể và các hoạt động, phong trào chuyên đề khác. Các đại biểu xây dựng chương trình hành động cho cá nhân mình, lãnh đạo cấp phòng xây dựng chương trình công tác cho tập thể phòng ban, đơn vị mình. Các chương trình cần bám sát nội dung nghị quyết hội nghị với tinh thần cùng hướng đến mục tiêu chung.

ss

ss

ss

Lãnh đạo Sở trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

          Nhân dịp này Lãnh đạo Sở đã trao Giấy khen cho 02 tập thể, 12 cá nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 03 tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc trong đợt thi đua chuyên đề năm 2023;… Đồng thời phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động toàn Sở, ký giao ước thi đua thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2024./.

ss

Các phòng, đơn vị thuộc Sở ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội  năm 2024

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số

 

About