Skip to main content

Hội nghị đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

          Ngày 15/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 39 học viên đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện; Công chức được giao quản lý đài truyền thanh tại UBND các xã bao gồm: Tân Hương, Chiến Thắng (Bắc Sơn); Thiện Hoà, Minh Khai (Bình Gia); Tràng Các, Hoà Bình (Văn Quan); Mai Sao (Chi Lăng); Kim Đồng (Tràng Định); Thị Trấn Nông trường Thái Bình (Đình Lập); Thụy Hùng (Cao Lộc); Tam Gia, Lợi Bác, Xuân Dương (Lộc Bình); Trùng Khánh, Bắc La, Hội Hoan, Tân Tác, Thụy Hùng (Văn Lãng); Sơn Hà (Hữu Lũng).

cc

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu các chức năng, tính năng của phần mềm quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Hướng dẫn sử dụng các chức năng biên tập tin bài, đặt lịch phát, sửa, xoá tin, bài và lịch phát… Đồng thời, định hướng tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kỹ năng viết tin, bài, khai thác tư liệu, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh địa phương, kỹ năng phát thanh viên, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thông tin, truyền thông.

          Thông qua buổi tập huấn, đã giúp các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về tổ chức quản trị, vận hành phần mềm quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; nắm vững các chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm để thực hiện tiếp sóng, tuyên truyền các thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến toàn thể nhân dân trên địa bàn; nắm vững kỹ năng khai thác các nguồn thông tin sử dụng đăng tải; kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Từ đó, góp phần tăng cường phương pháp, hình thức truyền thông và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

 

About