Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Cao Lộc

          Ngày 27/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và  phát  triển vùng đồng  bào  dân  tộc  thiểu  số và  miền núi năm 2023.

         Tham dự Hội nghị có trên 50 đại biểu là cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại huyện Cao Lộc; Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc; đại diện lãnh đạo UBND, công chức văn hóa các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Ba Sơn và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

ss

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Thu Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung: Vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; Công tác dân tộc, chính sách dân tộc về bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết,  tôn  trọng,  giúp  nhau  cùng  phát  triển  của  các  dân  tộc Việt Nam, đặc biệt là khu vực biên giới... Tiếp đó, các đại biểu đã được theo dõi Videoclip phóng sự về khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lạng Sơn.

ss

Đồng chí Phan Thu Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới về công tác thông tin đối ngoại, công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Từ đó, nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030./.

Tô Thị Thương

Trung Tâm Công nghệ số

About