Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Lộc Bình

Chiều 21/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Tham dự Hội nghị có 65 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn; cán bộ, công chức Phòng Văn hóa -Thông tin; các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

cc

Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc  tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Cùng với sự phát triển về kinh tế và các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo về quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Hội nghị tập huấn là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự kết nối, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp  trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại.

cc

Toàn cảnh Hội nghị

 Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại; Thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; Công tác dân tộc, chính sách dân tộc về bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển của các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là khu vực biên giới, qua đó góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được cung cấp những thông tin, cập nhật những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết trong công tác thông tin đối ngoại. Từ đó nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đối ngoại. Đồng thời đổi mới, nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About