Skip to main content

Họp triển khai Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 09/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh).

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT chủ trì; đồng chí Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); lãnh đạo phòng chuyên môn và đơn vị có liên quan của 02 Sở; đại diện lãnh đạo Viettel Lạng Sơn và Tổ triển khai Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ.

cc

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh, Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ do Tập Đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) xây dựng và sẽ được triển khai thí điểm tại 15 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó có 05 trường tiểu học, 05 trường trung học cơ sở, 05 trường trung học phổ thông. Việc thí điểm sẽ diễn ra từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện Viettel giới thiệu khái quát về Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ; hướng dẫn cách sử dụng, những tính năng dành cho giáo viên và học sinh.

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận một số nội dung như: Bổ sung thêm ngữ liệu, bài kiểm tra, clip đạt chuẩn; bổ sung tính năng liên kết tiết học giữa các trường; cách tạo bài giảng phù hợp dành cho giáo viên; hình thức tổ chức và quản lý thi, xây dựng đề thi, bảo mật đề thi; biện pháp đảm bảo quá trình thi công lấy bằng, tránh gian lận khi sử dụng Nền tảng; các biện pháp hỗ trợ cho học sinh khi triển khai Nền tảng...

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT đề nghị Sở GD&ĐT sớm hoàn thiện lựa chọn 15 cơ sở giáo dục để triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ; các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở TT&TT, Sở GD&ĐT và Viettel Lạng Sơn tích cực phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết, cử đủ thành phần tham dự đoàn khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực tại các cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm. Từ đó, đảm bảo việc triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ được thực hiện theo đúng lộ trình mà Kế hoạch của UBND đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About