Skip to main content

Họp triển khai tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập

Ngày 21/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức cuộc họp triển khai tiêu chí thuộc lĩnh vực TT&TT trong xây dựng nông thôn mới theo đề xuất của UBND huyện Đình Lập.

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thuộc các phòng, đơn vị trực thuộc: Hạ tầng số, Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Trung tâm Công nghệ số; đại diện lãnh đạo doanh nghiệp và phòng chuyên môn thuộc: Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Mobifone Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. Về phía huyện Đình Lập, dự cuộc họp có đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện Đình Lập.

DD

Toàn cảnh cuộc họp

Trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; các sở, ban, ngành của tỉnh thường xuyên phối hợp, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị địa phương, đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, căn cứ quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay huyện Đình Lập còn một số tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao chưa đạt, trong đó có Tiêu chí số 8 “TT&TT”. Cụ thể: Đến thời điểm hiện tại toàn huyện còn 3/12 xã chưa có điểm phục vụ bưu chính độc lập (Đồng Thắng, Thái Bình và xã Đình Lập); 12 thôn chưa có dịch vụ viễn thông và phủ sóng Internet, 18 thôn lõm sóng; thị trấn Đình Lập hiện đang thụ hưởng hệ thống truyền thanh FM cấp huyện do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông quản lý và vận hành (hệ thống đài FM chưa đảm bảo theo Tiêu chí đô thị văn minh và huyện NTM); trong 10 xã, thị trấn được trang bị đài FM và 02 xã, thị trấn (Lâm Ca và thị trấn Nông Trường Thái Bình) được trang bị Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT (IP), hiện nay hệ thống loa tại nhiều xã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều như: xã Bắc Xa, xã Kiên Mộc, xã Bắc Lãng… cần được sửa chữa, nâng cấp hoặc thay mới và 9 thôn chưa có cụm loa: xã Bính Xá (01 thôn), xã Lâm Ca (6 thôn), xã Châu Sơn (2 thôn).        

Tại cuộc họp, đại diện phòng chuyên môn của Sở và đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã trao đổi, làm rõ và đưa ra hướng giải quyết cụ thể đối với từng nội dung kiến nghị, đề xuất của huyện, bao gồm: Hỗ trợ mục tiêu xây dựng 03 điểm phục vụ bưu chính độc lập tại các xã: Đồng Thăng, Thái Bình và Đình Lập; Hồ trợ phủ sóng điện thoại, Internet 12 thôn chưa có dịch vụ viễn thông và phủ sóng Internet 18 thôn lõm sóng; Hoàn thiện tiêu chí đô thị văn minh và huyện nông thôn mới.

DD

Đồng Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT đề nghị huyện Đình Lập rà soát và bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng các điểm phục vụ bưu chính độc lập và các trạm BTS. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở, trên cơ sở đề xuất kiến nghị của huyện, rà soát, có văn bản gửi các tổng công ty, tập đoàn và Bộ TT&TT hỗ trợ huyện xây dựng 03 điểm phục vụ bưu chính độc lập; hỗ trợ phủ sóng điện thoại, Internet 12 thôn chưa có dịch vụ viễn thông và phủ sóng Internet 18 thôn lõm sóng. Đồng thời, Sở sẽ hỗ trợ huyện trang bị Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông... Từ đó, giúp huyện Đình Lập thực hiện Tiêu chí số 8 “TT&TT” trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đạt kết quả, góp phần hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch UBND tỉnh giao.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About