Skip to main content

Lạng Sơn tổ chức họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

            Chiều 03/7/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp trực tuyến Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số (CĐS) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác CĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Tham dự cuộc họp, tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn có thành viên Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh Lạng Sơn; Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh Lạng Sơn; Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về CĐS tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có thành viên Ban Chỉ đạo về CĐS các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

cc

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác CĐS 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác CĐS trên địa bàn tỉnh. Qua đó, việc triển khai CĐS trong cơ quan Đảng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số được các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc CĐS của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về CĐS được nâng lên. Lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo về CĐS đã thấm nhuần tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về CĐS. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CĐS từng bước được xây dựng và nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. 11/11 huyện, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về CĐS cấp huyện. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức kiện toàn lại 1.676 Tổ công nghệ số cộng đồng với 9.042 thành viên là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo CĐS các cấp, đóng vai trò then chốt đưa công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân. Ngoài ra, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025 tạo động lực cho đội ngũ CBCCVC làm công tác CĐS để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời, huy động nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào công cuộc CĐS, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 19/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

cc

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh, trình bày báo cáo kết quả công tác CĐS 6 tháng đầu năm 2023

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác CĐS của cơ quan, đơn vị, những hạn chế trong việc triển khai, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

cc

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh điều hành thảo luận

Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc. Tại đây, Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS,  đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh đã làm rõ và đưa ra phương án xử lý những thắc mắc, kiến nghị của các sở, ngành về công tác CĐS trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được về CĐS 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế như: Hiệu quả một số phần việc về CĐS chưa cao; nguồn nhân lực CĐS vừa thiếu về số lượng vừa thiếu về chất lượng; hạ tầng phục vụ CĐS còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành trung ương với địa phương còn khó khăn; vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng còn nhiều thách thức và nhiều phức tạp…

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiêm vụ đã đặt ra cho 2023; đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06; đẩy mạnh số hóa, hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh giải quyết công việc trên môi trường điện tử; đẩy mạnh thanh toán ko dùng tiền mặt; quan tâm rà soát đánh giá kết quả thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, người dâm đặc biệt là Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư CNTT để tránh chồng chéo, lãng phí, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy CĐS.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tích cực chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác CĐS, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy CĐS.

cc

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về CĐS tỉnh Lạng Sơn năm 2023 phát động Cuộc thi

cc

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về CĐS tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và công bố cấp chữ ký số miễn phí cho người dân sử dụng nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

          Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh đã tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về CĐS tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và công bố cấp chữ ký số miễn phí cho người dân sử dụng nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Cuộc thi chính thức sẽ được diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 03/7/2023, kết thúc vào ngày 30/7/2023; việc cấp chữ ký số miễn phí cho người dân thực hiện thủ tục hành chính bắt đầu từ tháng 7/2023.

Phạm Thảo

Phòng Chuyển đổi số

About