Skip to main content

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, quản lý số năm 2023

          Ngày 19/7/2023, UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, quản lý số năm 2023, cho 72 học viên là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, Trang Thông tin điện tử của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; công chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội, Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

cc

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm Công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Lạng Sơn hướng dẫn kỹ năng quản trị, viết và đăng tải tin bài trên Trang Thông tin điện tử; kỹ năng quản lý, vận hành, sử dụng chữ ký số; hướng dẫn truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Tiếp đó, các học viên đã trao đổi, thảo luận, tập trung vào một số nội dung như: Cách giảm dung lượng ảnh; cách chụp ảnh; cách viết phần kết tin; số lượng tin, văn bản đăng tải trên Trang Thông tin điện tử; quy định về quản lý chữ ký số và cách sửa lỗi chữ ký bị thu hồi; cách chuyển hồ sơ giữa hệ thống văn phòng điện tử ioffice và hệ thống dịch vụ công trực tuyến; nguyên nhân phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp…

cc

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp hướng dẫn học viên tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, kỹ năng viết, biên tập và đăng tải thông tin trên trang Trang Thông tin điện tử; kỹ năng quản lý, vận hành, sử dụng chữ ký số; truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến... từ đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About