Skip to main content

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

          Ngày 15/6/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là Lê Mai Vọng và Lộc Xuân Cương. Dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

          Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

cc

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ

 trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Mai Vọng

cc

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ

 trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lộc Xuân Cương

          Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Lê Mai Vọng và đồng chí Lộc Xuân Cương đã đọc lời tuyên thệ, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. 

cc

Đồng chí Lộc Xuân Cương đọc lời tuyên thệ

cc

Đồng chí Lê Mai Vọng đọc lời tuyên thệ

          Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 02 đảng viên mới cần tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực chuyên môn nghiệp vụ góp phần cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời khẳng định qua công tác phát triển đảng viên đã giúp tăng số lượng đảng viên của Chi bộ, trong đó có lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực để đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan, đơn vị.

          Đây là đợt kết nạp đảng viên mới năm 2022 của Chi bộ Sở Thông tin và  Truyền thông góp phần nâng cao chất lượng và đưa đội ngũ đảng viên của Chi bộ lên 24 đồng chí./.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About