Skip to main content

Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều 01/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực NN&PTNT. Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT và đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở NN&PTNT; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hai Sở; đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo VNPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Mobifone Lạng Sơn và Bưu điện Lạng Sơn.

hoi nghi.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT thông tin khái quát về ngành NN&PTNT Lạng Sơn. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được xác định là nền tảng, giữ vai trò, vị trí quan trọng và là nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh, đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng có thế mạnh như: Na diện tích 3.400 ha; thạch đen trên 2.500 ha; thuốc lá trên 2.200 ha; cây có múi 3.895 ha; rau các loại trên 8.000 ha; thông diện tích 126.000 ha; keo, bạch đàn trên 24.500 ha; hồi trên 34.000 ha, đang hình thành vùng cây nguyên liệu quế với diện tích gần 6.000 ha,... Hết năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 31 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) trong đó: 08 sản phẩm 04 sao, 23 sản phẩm 03 sao. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên. Dự ước hết năm 2021 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 75/181 xã… Tuy nhiên lĩnh vực NN&PTNT hiện chưa được quản lý chặt chẽ như: Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các HTX đang hoạt động với phương thức thủ công, truyền thống, ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý; các sản phẩm OCOP còn ít, công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp còn nhiều hạn chế… Do đó, việc chuyển đổi số là hết sức cần thiết, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng chất lượng của sản phẩm nông nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT đã trình bày những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đồng thời đề xuất những nội dung cần chuyển đổi số như: Áp dụng nền tảng số để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi; quản lý, truy xuất nguồn gốc, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; quản lý hoạt động chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh đến tận hộ gia đình; quản lý hợp tác xã, quản lý mực nước và dung tích hồ chứa thủy lợi…