Skip to main content

Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

           Sáng 14/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; cấp ủy Chi bộ Sở TTTT; công chức các phòng: Chuyển đổi số, Hạ tầng số, Văn phòng Sở.

cccccc

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thùy Dung, Phó trưởng Phòng Chuyển đổi số; đồng chí Nông Quốc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Hạ tầng số

          Tại Hội nghị, Văn phòng Sở đã công bố Quyết định số 185/QĐ-STTTT ngày 08/6/2022 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Chuyển đổi số giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hạ tầng số; Quyết định số 188/QĐ-STTTT ngày 10/6/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở đối với đồng chí Nông Quốc Khánh, chuyên viên Văn phòng Sở; Quyết định số 189/QĐ-STTTT ngày 10/6/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Chuyển đổi số đối với đồng chí Vũ Thùy Dung, chuyên viên Phòng Chuyển đổi số. Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2022, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

cc

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Hạ tầng số; đồng chí Nông Quốc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Vũ Thùy Dung, Phó Trưởng phòng Chuyển đổi số. Đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao quá trình rèn luyện phấn đấu và những kết quả đã đạt được trong công tác của đồng chí Hà, đồng chí Khánh, đồng chí Dung. Đồng thời đề nghị các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm cần tiếp tục phấn đấu, đoàn kết và phát huy những thành tích đã đạt được của Văn phòng Sở, Phòng Hạ tầng số, Phòng Chuyển đổi số; phối hợp tốt với lãnh đạo các phòng, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức trong và ngoài Sở, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao, giữ vững vai trò, vị thế của ngành TTTT trong thời gian tới.

cc

Các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Sở, cấp ủy Chi bộ Sở TTTT

          Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Sở; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo và xin hứa ở cương vị mới sẽ nỗ lực không ngừng, đoàn kết, góp phần cùng với tập thể phòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của ngành TTTT nói riêng của của tỉnh nói chung.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

 

 

About