Skip to main content

Họp thống nhất triển khai quy trình nhập khẩu 8 bước và hướng dẫn sử dụng trên Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

          Chiều 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức cuộc họp thống nhất triển khai quy trình nhập khẩu 8 bước và hướng dẫn sử dụng trên Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp.

           Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Viễn thông Lạng Sơn; Trung tâm Quản lý cửa khẩu; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; đại diện cơ quan Thuế; kiểm dịch y tế; Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cương.

          Thực hiện Thông báo kết luận số 606/TB-UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình xuất nhập khẩu và triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh; Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn tinh chỉnh, bổ sung chức năng quản lý, thu phí sang tải của phương tiện Trung Quốc đối với rơ moóc chứa hàng hóa nhập khẩu và các phương tiện không có rơ moóc trên Nền tảng cửa khẩu số.

          Tại cuộc họp, cán bộ Viễn thông Lạng Sơn đã trình bày quy trình nhập khẩu 8 bước đối với hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện các bước theo quy trình.

cc

Giao diện Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số

          Tiếp đó, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng đưa ra các ý kiến về các nội dung: Kết nối loại hình hàng hóa giữa Tổng cục Hải quan với Nền tảng cửa khẩu số, chức năng xác nhận ghép xe Trung Quốc nhập khẩu, thời gian triển khai...

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp bến bãi triển khai quy trình nhập khẩu 8 bước từ ngày 11/11/2022. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việc thực hiện quy trình 8 bước nhập khẩu để các doanh nghiệp biết và thực hiện. Đề nghị cơ quan Hải quan rà soát, loại bỏ những phiếu giấy đang sử dụng tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh nhưng đã có đầy đủ thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan thực hiện chức năng xác nhận ghép xe Trung Quốc nhập khẩu. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất xác định loại hình hàng hóa để kết nối 35 loại hình hàng hóa của Tổng cục Hải quan với 5 loại hình hàng hóa theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

          Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông giao Viễn thông Lạng Sơn cử cán bộ tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và Công ty Xuân Cương thực hiện quy trình 8 bước nhập khẩu từ ngày 10/11/2022; thực hiện chỉnh sửa các báo cáo kèm theo quy trình 8 bước nhập khẩu, hoàn thành trước 17/11/2022; tăng cường hướng dẫn, thông tin tuyên truyền đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sử dụng các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số.

Phạm Thảo

Phòng Chuyển đổi số

About