Skip to main content

Tập huấn công tác quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 27/12/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông tổ chức tập huấn công tác quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở; Cán bộ, công chức phòng Văn hóa và Thông tin; Cơ sở truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố.

ss

Đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Giới thiệu Hệ thống thông tin nguồn; Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ sử dụng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh trong công tác quản lý đài truyền thanh cấp xã, bảng tin điện tử; Các nội dung khác có liên quan đến công tác hệ thống thông tin nguồn.

ss

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng, quản lý các đài phát thanh cấp xã; Kết nối màn hình Led thông qua hệ thống thông tin nguồn; Cách phân cấp, phân quyền của hệ thống thông tin nguồn với các đài phát thanh cấp xã,....

ss

Các học viên thực hành thao tác trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Thông qua buổi tập huấn các học viên đã được cập nhật thêm kiến thức sử dụng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh trong công tác quản lý đài truyền thanh cấp xã, bảng tin điện tử. Đồng thời, thực hành thao tác nghiệp vụ đăng tải bản tin, phát thanh; Thống kê số liệu thiết bị phát thanh, bản tin phát thanh của huyện, xã trên hệ thống thông tin nguồn. Từ đó giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý và vận hành đài phát thanh và thực hiện tốt việc cung cấp nội dung cho hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông góp phần giảm nguồn nhân lực, ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyển thể từ văn bản sang giọng nói trong biên tập và sản xuất chương trình, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh./.

 

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số

About