Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định về sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
340/STTTT-CĐS
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Cửa khẩu số
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About