Skip to main content
Lạng Sơn tổ chức họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số quý III năm 2022

Sáng 28/9/2022, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tổ chức

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Sáng 06/7/2022, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng

Lạng Sơn tổ chức họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

Chiều 28/6/2022, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tổ chức

Subscribe to Chính quyền số

About