Skip to main content

Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh

          Ngày 13/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở TTTT; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ tham gia điều hành, xử lý tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị; đại diện lãnh đạo Viễn thông Lạng Sơn và Tổ triển khai IOC Lạng Sơn; cán bộ, công chức, viên chức một số sở, ngành được giao nhiệm vụ xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Tại 197 điểm cầu các huyện, thành phố, các xã, thị trấn có hơn 1.000 đại biểu tham gia gồm: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được giao nhiệm vụ xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

cc

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở TTTT cho biết, ngày 12/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định 826/QĐ-UBND về ban hành Quy chế vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị tại Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Quy chế đưa ra các bước tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước đối với phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, từ cấp xã tới cấp tỉnh mỗi bước đều có thời hạn phải xử lý. Mỗi cán bộ, công chức được cấp 01 tài khoản để xử lý kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Để triển khai chức năng xử lý phản ánh, kiến nghị có hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn chú ý lắng nghe, thực hành các bước theo quy trình đã thiết lập; sau buổi tập huấn cần tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc và đầy đủ các quy trình đã ban hành tại Quyết định 826/QĐ-UBND. Các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết và sử dụng chức năng phản ánh hiện trường trên ứng dụng Công dân số Xứ Lạng. Viễn thông Lạng Sơn chủ động phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) và Trung tâm Công nghệ số (Sở TTTT) thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh.

cc

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe cán bộ Viễn thông Lạng Sơn hướng dẫn cài đặt, sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng “Công chức số Xứ Lạng” trên kho dữ liệu điện thoại di động CHPlay/AppStore và qua phiên bản Web tại địa chỉ http://xulykiennghi.langson.gov.vn; hướng dẫn chi tiết các bước xử lý từng phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

cc

Giao diện website xulykiennghi.langson.gov.vn

Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã được trang bị về quy trình, kỹ năng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua phiên bản ứng dụng trên điện thoại thông minh cũng như phiên bản web. Đây là giải pháp nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả giúp chính quyền tiếp nhận, điều phối nhân sự giải quyết sự việc tức thời, hiệu quả. Đồng thời là giải pháp thông minh cải thiện chất lượng quản lý, điều hành đô thị.

Người dân và doanh nghiệp có thể gửi phản ánh kiến nghị thông qua phần mềm “Công dân số Xứ Lạng” trên kho dữ liệu điện thoại di động CHPlay/AppStore hoặc truy cập vào địa chỉ: http://kiennghi.langson.gov.vn./.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

 

 

About