Skip to main content

Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở huyện Hữu Lũng năm 2021

          Ngày 27/10/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021 cho các học viên là Trưởng Ban biên tập và phụ trách trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hữu Lũng.