Skip to main content

Hội thảo công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

        Chiều 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TTTT chủ trì Hội thảo.

         Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện Báo Lạng Sơn…

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TTTT nhấn mạnh chuyển đổi số là thay đổi cách nghĩ sau đó thay đổi cách làm nhờ vào dữ liệu và công nghệ số, chuyển đổi số là một quá trình, không phải là đích đến. Chuyển đổi số là sự phát triển và hội tụ của nhiều công nghệ mang tính đột phá gọi là công nghệ số. Trên bình diện quốc gia chuyển đổi số gồm 03 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số và tại địa phương, chuyển đổi số gồm: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo Thứ trưởng, muốn chuyển đổi số thành công, phải có “đồng hồ”, “thước đo” để biết chúng ta có đi đúng hướng, đi tốc độ thế nào trên chặng đường chuyển đổi số. Năm 2020 Bộ TTTT đã xây dựng Bộ chỉ số DTI để làm “thước đo” cho chuyển đổi số. Việc xác định Bộ Chỉ số DTI cấp bộ, cấp tỉnh nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) được Bộ TTTT công bố tại Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”. Bộ chỉ số được xây dựng nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Bộ chỉ số chuyển đổi số gồm 3 cấp: Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ; Chỉ số chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức; chỉ số đánh giá về kiến tạo thể chế; chỉ số đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số; chỉ số đánh giá về thông tin và dữ liệu số; chỉ số đánh giá về hoạt động chuyển đổi số; chỉ số đánh giá về an toàn an ninh mạng, chỉ số đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần đưa ra các tiêu chí.

Qua tổng hợp, đánh giá, 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2020 bao gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc Giang. Lạng Sơn đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với giá trị DTI là 0,3453, trong đó chính quyền số xếp hạng 18, kinh tế số xếp hạng 8, xã hội số xếp hạng 24.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TTTT báo cáo việc thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Theo đó, đến hết quý 3/2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến  mức 4, trung bình cả nước tăng gấp 4,5 lần so năm 2019 và gấp 1,5 lần so với năm 2020. Lạng Sơn nằm trong số 23 tỉnh, thành phố đạt 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm CNTT & Truyền thông

 

         

 

About