Skip to main content

Lạng Sơn tổ chức họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số quý III năm 2022

Sáng 28/9/2022, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Xem xét dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số cho các tuyến đường, phố, gắn mã QR Code biển tên đường phố và khu di tích, danh thắng tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp, tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn có thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh.

Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

cc

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số cho các tuyến đường, phố, gắn mã QR Code biển tên đường phố và khu di tích, danh thắng tỉnh Lạng Sơn.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Qua đó, việc triển khai chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số được các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên. Lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số đã thấm nhuần tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số từng bước được xây dựng và nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. 11/11 huyện, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp huyện. Trên toàn tỉnh đã kiện toàn 1.680 Tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 thành viên, là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số các cấp, đóng vai trò then chốt đưa công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Lạng Sơn là một trong những tỉnh, thành đi đầu trong chuyển đổi số. Trong đó, Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công Nền tảng cửa khẩu số và nền tảng “Lạng Sơn Cloud” Make in Việt Nam, là tỉnh đầu tiên triển khai App “Công dân số Xứ Lạng” với ý tưởng “một cửa điện tử” của các Nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên quy mô toàn tỉnh; là tỉnh đầu tiên triển khai Trợ lý ảo iSee Lạng Sơn giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, truy cập cổng dịch vụ công của tỉnh. Lạng Sơn cũng là là tỉnh đầu tiên chuyển 100% hoạt động của các trường học lên nền tảng số, 100% giáo viên sử dụng chữ ký số thay thế học bạ giấy, bảng điểm giấy; là tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, đứng thứ tư toàn quốc về giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử Việt Nam…Cả 5 trụ cột về chuyển đổi số đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển kinh tế nông nghiệp, giáo dục, y tế, cửa khẩu số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4… Qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua; góp phần tích cực nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và PAR INDEX của tỉnh. Đặc biệt, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021. Theo đó, Lạng Sơn xếp hạng 05 trong nhóm các tỉnh, thành phố, lần đầu tiên đặt chân vào top 10 tỉnh thành dẫn đầu về chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy. Giá trị DTI của Lạng Sơn năm 2021 đạt 0,5242, tăng 0,1789 và tăng 11 bậc so với năm 2020. Trong đó, chính quyền số xếp hạng 7 (tăng 11 bậc); Kinh tế số xếp hạng 7 (tăng 01 bậc); Xã hội số xếp hạng 7 (tăng 17 bậc). Trong các chỉ số thành phần, có 04 chỉ số Lạng Sơn nằm trong top 10, đặc biệt tỉnh xếp hạng 1 về nhân lực số. Tính đến tháng 9/2022, tỉnh đã hoàn thành 17/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, những hạn chế trong việc triển khai, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đại diện các sở, ngành cũng đã đóng góp ý kiến về dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số cho các tuyến đường, phố, gắn mã QR Code biển tên đường phố và khu di tích, danh thắng tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc. Tại đây, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã giải trình, làm rõ và đưa ra phương án xử lý những thắc mắc, kiến nghị của các sở, ngành về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí khẳng định: Toàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc ban hành các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và theo nội dung Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế như: Một số nhiệm vụ của chuyển đổi số đã đạt được về mặt chỉ tiêu nhưng hiệu quả thực chất, tác động đến kinh tế - xã hội, công tác quản lý chưa thực sự rõ nét; cơ sở hạ tầng và đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số còn thiếu; việc chia sẻ dữ liệu dùng chung của các bộ, ngành Trung ương còn vướng mắc, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, sự tham gia của người dân vào công cuộc chuyển đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu, …

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Rà soát, khắc phục các chỉ tiêu bị đánh gia thấp, nâng cao nhận thức của cán bộ trong việc khắc phục các chỉ tiêu; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, có chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn về chuyển đổi số công tác tại các cơ quan đơn vị; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các cấp, các ngành trong công tác chuyển đổi số, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông phải giữ vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số của tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của ngành, của cơ quan, đơn vị…

Đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số cho các tuyến đường, phố, gắn mã QR Code biển tên đường phố và khu di tích, danh thắng tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tên Kế hoạch cho phù hợp với nội hàm của Kế hoạch cũng như các công việc sẽ tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phải chi tiết và cụ thể hóa các công việc, thời gian thực hiện để các cơ quan, đơn vị cùng nhau phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Phạm Thảo

Phòng Chuyển đổi số

About