Skip to main content

Triển khai chuyển đổi số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

          Chiều 11/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) và Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức họp trao đổi một số nội dung về chuyển đổi số trong ngành KHĐT. Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở KHĐT và đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc hai Sở.

Toàn cảnh cuộc họp

Sở KHĐT thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa bàn tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác chuyên môn, Sở KHĐT tỉnh đang sử dụng đồng thời phần mềm ứng dụng dùng chung do tỉnh triển khai và phần mềm ứng dụng do ngành triển khai. Các ứng dụng về cơ bản đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành. Tuy nhiên, các phần mềm ứng dụng cũng đã bộc lộ những bất cập như thiếu tính hệ thống và đồng bộ, một số tính năng còn hạn chế, sự kết nối giữa các ứng dụng phần mềm chưa tiện lợi, mất nhiều thời gian, các nhà đầu tư không theo dõi được tiến độ xử lý hồ sơ…

Tại buổi làm việc, các phòng chuyên môn của Sở KHĐT nêu tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở KHĐT đã đề xuất với Sở TTTT một số nhu cầu chuyển đổi số của ngành KHĐT, như: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Ioffice); hoàn thiện phần mềm quản lý cán bộ; củng cố, hoàn thiện phần mềm quản lý đầu tư công; xây dựng phần mềm để thẩm định chủ trương đầu tư; xây dựng phần mềm quản lý hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng phần mềm quản lý dự án…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT tóm tắt xu thế tất yếu của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đã đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng theo yêu cầu chuyển đổi số mà Sở KHĐT đề ra; giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn của Sở TTTT phối hợp với phòng chuyên môn của Sở KHĐT xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số ngành KHĐT. Trước mắt, trong tháng 9/2021 xử lý xong những bất cập trong quy trình liên thông dịch vụ công với phần mềm quản lý văn bản và điều hành Ioffice./.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông

About